Lilla Helvetet

Lilla Helvetet

Lilla Helvetet är en extremt lättilgänglig klätterklippa i Storlien, precis på Svenska sidan om gränsen till Norge, mellan järnvägen och E14. Klippan är belägen vid en liten sjö där stora klippan vätter åt öster och klättringen är av mycket god kvalitet. Med tanke på vädersträck så ligger huvudklippan i skugga på förmiddagen, och är således perfekt för de varmare sommardagarna.

Under sensommaren 2017 fylldes delar av området med sprängsten i samband med utbyggnaden av järnvägen till Trondheim. Detta påverkade lederna längst till vänster (för den som klättrar på huvudväggen). Även delar av sjön fylldes igen.

På senare år har platsen ytterliga begränsats då den även används som snötipp och delar av området belagst med tillträdesförbud.

Jonas Persson var den som rensade och skapade leder här 1986, och han har sedan dess varit aktiv i underhållet av Lilla Helvetet, där han målat på ledernas namn och grad, samt satt endel toppankare. De flesta av dessa är tillgängliga för att sätta topprep om man så vill.

Innan 2017 har Lilla Helvetet enbart kunnat klättras på trad, men under sommaren 2017 har vissa leder bultats upp av Martin Stromgren med hjälp av Johan Arnemo och Anton Jansson, vilket innebär att klippan har öppnats upp för sportklättring.

Repklättring

Huvudväggen är ca 25 meter hög med en medellutning på ca 80°, och klättringen består mest av väggklättring på horizontella kanter och lister. Klippan genomkorsas även av en del spricksystem, men är i huvudsak fast med god friktion. Det finns även ett större block som toppar ur uppe vid E14, vars ena face vätter åt öster och har morgonsol.

Som tidigare nämnts så blev under 2017 ett antal leder borrbultade medans andra kräver att man säkrar helt eller delvis med egen tradutrustning. Leder som “Easy run” och “Dilemmat” är exempel på detta.

Totalt finns det i skrivande stund elva leder på huvudklippan och ytterligare tre på blocket, totalt 14 leder för repklättring alltså, graderade från 4- till 7-. Förare finner man här.

Bultning på Lilla Helvetet.
2017 bultades delar av huvudväggen upp, vilket öppnar upp klippan för sportklättring.

Bouldering

Det finns även endel bouldering kring sjön, ni hittar förare över det på 27 crags. Problemen är graderade från 3 till 6c och bjuder på både tak och slopes.

Access

2017 fanns det inga begränsningar för klättring på Lilla Helvetet.